Job shadowing w SOSW – nauczyciele z Turcji przyglądali się pracy w polskiej szkole

Goście z Erasmus+, nauczyciele z SOSW spotkali się ze Starostą Iwoną Brzozowską W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli o pięciu lat nauczyciele realizują europejskie projekty Erasmus+. 

W dn. 19-23 czerwca 2023 r. nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli gościli u siebie ośmioro tureckich nauczycieli z Isparty. To pierwszy job shadowing w SOSW! Nauczyciele z Turcji zwiedzili naszą szkołę, obserwowali zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, a także zrealizowali różnorodne działania kulturowe m.in. zwiedzili Głogów, Zieloną Górę oraz smakowali polskich potraw.
Nauczyciele z Turcji chętnie opowiadali o swojej pracy i doświadczeniachZ gośćmi z Erasmusa spotkała się Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska. Goście chętnie opowiadali o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy z niepełnosprawnymi uczniami. Wizyta w nowosolskim starostwie była również okazją do wręczenia tureckim nauczycielom certyfikaty uczestnictwa.
Działania w ramach projektu “Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy”, współfinansowanego ze środków UE.