Introligatorzy i kucharze z SOSW w nowych pracowniach

Ponad 710 tys. zł zostanie przeznaczone na montaż monitoringu oraz doposażenie pracowni zawodowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Nowe pracownie powstaną w wyremontowanym budynku przy ul. Witosa 19.

Od kilku lat budynek przy ul. Witosa 19 jest systematycznie remontowany i przystosowywany do potrzeb uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Jeszcze w tym roku placówka zrealizuje w nim kolejną inwestycję. Zarząd Powiatu Nowosolskiego wyraził zgodę na przesuniecie w budżecie szkoły 710 tys. zł na doposażenie nowych pracowni, instalację monitoringu i zagospodarowanie terenu przyległego.

Nowe pracownie zawodowców

Na parterze budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz pomieszczenie wykorzystywane przez Stowarzyszenie Radość, które działa na rzecz SOSW. W najbliższym czasie uczniowie będą mogli również korzystać z nowych pracowni na wyższych kondygnacjach budynku.

Dzięki dodatkowym środkom z budżetu w wyremontowanych pomieszczaniach zostaną przygotowane pracownia komputerowa oraz pracownie zawodowe dla operatorów procesów introligatorskich i prawników pomocniczych gastronomii. Dwie sale zostaną przeznaczone dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W nowe pracownie będą spełniały standardy wymagane do zdawania egzaminów zewnętrznych.

Warto inwestować w uczniów

– Cieszę się bardzo, że kolejna szkoła Powiatu Nowosolskiego może zaoferować uczniom dobre warunki do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Doskonale doposażone pracownie to klucz do kształcenia kompetencji zawodowych uczniów SOSW, ponieważ uczniowie tej placówki praktyki zawodowe realizują na ternie szkoły – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska. – Warto przypomnieć, że na początku tego roku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego” realizowanego przez Powiat Nowosolski w SOSW udało się doposażyć pracownie introligatorską, gastronomiczną oraz stolarską – dodaje Starosta.