Innterreg skrojony na potrzeby Powiatu Nowosolskiego?

Trwają konsultacje nad „Programem Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021 -2027”. Powiat Nowosolski od lat korzysta z tego źródła finansowania na realizację naszych projektów, dlatego przygotowujemy się do kolejnej edycji.

Powiat Nowosolski aktywnie uczestniczył w konsultacjach fot. pixabay.comPowiat Nowosolski aktywnie uczestniczył w konsultacjach nad programem.

– Jako wieloletni beneficjent kilku projektów interregowych na wartość ponad 5 mln zł jesteśmy zainteresowani dalszym korzystaniem z tych środków, dlatego zwróciliśmy uwagę na potrzebę zwiększenia kwot przeznaczonych na edukację zawodową. Dzięki dofinansowaniom z Interregu możemy inwestować w infrastrukturę naszych szkół oraz zakup nowoczesnego sprzętu  – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Edukacja zawodowa to  jeden z priorytetów  działań Powiatu. Zwiększenie środków na takie działania, jak również wpisanie działań edukacyjnych w tzw. „małe projekty” – spotkania, wyjazdy, jednorazowe przedsięwzięcia – jest potrzebne dla poznania się, ustalenia kierunków współpracy, aby móc realizować wspólne duże projekty.

W ocenie Powiatu w „Programie” zabrakło również działań sportowych. – Od lat realizujemy małe projekty integracyjno-sportowe np. Europejski Dzień bez Samochodu i  turnieje piłki siatkowej. To działania, które później owocują dobrą współpracą – podkreśla Katarzyna Dzieńdziura, naczelnik Wydziału Inwestycji.