Erasmus+ – nowe możliwości dla uczniów Elektryka

Staż zagraniczny uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w ramach programu Erasmus +

Staż zagraniczny uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w ramach programu Erasmus +Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli od roku 2021r, realizuje cele otrzymanej Akredytacji Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytację CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało na okres 5 lat. Otrzymana akredytacja z programu ERASMUS + wspiera staże za granicą uczniów i nauczycieli i umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego. W roku 2022/2023 szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w wysokości 49 590 euro. W roku szkolnym 2021/2022 CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683  w wysokości 62 198,00 euro.

Otrzymane dofinansowanie zapewnia w każdym roku działania programu Erasmus+ dostęp Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli do działań na rzecz mobilności. Uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, w tym roku i już od 16.04.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów  technikum reklamy, budownictwa i technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności włączenia i różnorodności, stosowania nowoczesnych technologii, rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i edukacji cyfrowej.

Uczniowie na  stażu zagranicznym zaprojektują ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z  tabliczką brajlowską.  Ławeczka zamontowana zostanie w Nowej Soli i w Fürstenwalde. Opracują programu trans granicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Stworzą blogosfery kompetencji cyfrowych dla wybranych zawodów. Zaprojektują wspólnie z innymi pracownikami zespołu  platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Platforma powinna łączyć instytucje szkoleniowe i pracodawców działających w Polsce  i Niemczech. Dodatkowo uczniowie technikum reklamy zaprojektują folder promujący kierunki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Promując staż zagraniczny w ramach programu Erasmus +, zaprojektują plakat z wykorzystaniem zasad marketingu patronackiego, niekonwencjonalnego sposobu na promocję i upowszechnienie mobilności.