Elektryk podsumowała przygodę z Erasmusem

Zakończenie stażu zagranicznego uczniów CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli z akredytacji 2022/2023 projektu ERASMUS +

Uczniowie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ odbyli dwutygodniowy staż w NiemczechUczniowie  CKZiU “Elektryk” w Nowej Soli w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ zakończyli dwutygodniowy staż w Niemczech. Grupa 29 uczniów wraz z opiekunami odbyła staż w terminie od 16.04.2023 – 29.04.2023 w WSA Spree-Havel Fürstenwalde.

Efektem ich pracy jest utworzony folder kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Folder jest promowany plakatem, który uczniowie wykonali w oparciu o zasady marketingu niekonwencjonalnego. Uczniowie przygotowali portfolio prezentacyjne, którego celem jest przedstawienie własnej osoby, mocnych i słabych stron oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Przygotowali również port folio dla zawodów z uwzględnieniem potrzeb i możliwości  osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowali i wykonali ławeczkę ekologiczną dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z  tabliczką brajlowską. Opracowali program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wspólnie wdrożony (w Polsce i w Niemczech) i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. Program transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych. Uczestnicy stażu zaprojektowali platformę promowania innowacji zgodnie z zasadą działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko.

Wszystkie działania zostały włączone do blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – e – portfolio włączające.

Zapraszamy do zapoznania się z blogosferami uczniów CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli – uczestników stażu zagranicznego

Wykaz blogosfer kompetencji zawodowych uczestników mobilności

  •  blogosfera uczniów technikum reklamy

https://sites.google.com/view/tachnikreklamy-ckziu-elektryk/m-e-n-u?authuser=0

  • blogosfera uczniów technikum budownictwa

https://sites.google.com/view/blogosfera-budowlanka/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

  • blogosfera uczniów technikum mechatronicznego

https://mechatronicyerasmu.wixsite.com/blogosfera

  • blogosfera uczniów technikum elektrycznego

https://szymonkolakowski65.wixsite.com/my-site

  • blogosferta uczniów technikum informatycznego

https://sites.google.com/view/technikinformatykblogosfera/blogosferablogosph%C3%A4re?authuser=0

  • Platforma promowania innowacji

https://sites.google.com/view/erasmus-ckziu-elektryk/edukacja-innowacja-bildung-inovation?authuser=0

Uczestnicy szkolenia w ramach stażu zagranicznego uczestniczyli również w wycieczkach, dzięki którym mogli poznać kulturę, historię i tradycje Niemiec.  W ostatnim dniu pobytu w WSA Spree-Havel Fürstenwalde otrzymali certyfikaty i suplementy potwierdzające zakończenie stażu zagranicznego.