“Dzień Badacza” w liceum ogólnokształcącym

„Dzień Badacza”, który odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli, to zarówno spotkanie podsumowujące powiatowe projekty zrealizowane w szkole, jak i okazja dla mieszkańców do zobaczenia zmian. Na spotkanie Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak i Dyrektor Szkoły Aleksandra Grządko zaprosili Radną Sejmiku Województwa Bożenę Osińską, Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Marka Kamińskiego i Daniela Roguskiego, Dyrektora zielonogórskiej delegatury Kuratorium Oświaty Krzysztofa Słapczyńskiego, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i podstawówek z terenu powiatu. Ponieważ przy okazji szkoła podpisywała umowę patronacką z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego obecna była również dr Elżbieta Roland – Prodziekan ds. Dydaktyki ww. wydziału. Na początku podsumowano projekty zrealizowane przez Powiat w szkole tj: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli – wariant 333 m – obiekt certyfikowany” dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz „Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli” i „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli”, które były dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– Zrobiliśmy tu już bardzo dużo, zostało jeszcze kilka zadań do wykonania, ale już dziś możemy powiedzieć, że doczekaliśmy się szkoły, która spełni oczekiwania XXI wieku – mówił starosta Waldemar Wrześniak. Wszystkie przeprowadzone inwestycje to zasługa konsekwentnego i trwającego od 2015 roku działania Zarządu Powiatu nastawionego na modernizację szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Liceum zyskało nowoczesny obiekt lekkoatletyczny, z którego korzystają uczniowie, kluby sportowe i mieszkańcy. Wyremontowano pracownie do nauki, szkoła doczekała się termomodernizacji, dzięki czemu warunki w szkole znacznie się polepszyły. Goście przybyli na Dzień Badacza zwiedzili odnowione pracownie: matematyczną, biologiczną, chemiczną i fizyczną. W odnowionej auli szkolnej mogli też zobaczyć sztukę „Narcyz” w wykonaniu Teatru Avis. Po południu szkoła została otwarta dla wszystkich chętnych.