Duża inwestycja w budynku po “Odlewniaku”

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę z firmą EL-Sol Instalacje Robert Szlachcikowski na zadanie pt. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – etap I. W ramach umowy szkoła zostanie przebudowana, na początek tylko w obrębie budynku. Prace obejmą m.in. roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, budowę windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym krokiem będzie zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem nowej infrastruktury sportowej.
– Naszym zamiarem jest, aby w budynku po byłym „Odlewniaku” odbywała się nauka przedmiotów ogólnych oraz aby znajdowała się tam administracja szkoły, pomieszczenia dla kadry nauczycielskiej, aula – tłumaczy Starosta W. Wrześniak. – W budynku obecnego CKZiU przy ul. Piłsudskiego odbywałoby się tylko kształcenie zawodowe m.in. w zakresie energii odnawialnej, CNC, czy miernictwa i materiałoznawstwa. Oprócz kształcenia młodzieży będą tam przeprowadzane również kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz realizowane zajęcia w ramach projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.
Wartość zadania to 5,2 mln zł, okres gwarancji obejmuje 60 miesięcy, przebudowa ma być zakończona do 30 listopada 2018 roku.
– Rozpoczynamy jedną z największych inwestycji w powiecie, wartą 22 mln zł – mówi Starosta. – Jest ona zgodna z naszą Strategią Rozwoju Powiatu Nowosolskiego oraz uchwałą budżetową Rady Powiatu i stanowi kontynuację wcześniej podjętych decyzji spełniających naszą wizję i misję.
Inwestycja w budynku przy ul. Kościuszki obejmuje m.in.: wydzielenie i wyremontowanie nowych pomieszczeń wraz ze zmianą ich przeznaczenia, budowę windy wewnątrz, przebudowę klatki schodowej do piwnicy, wyburzenie istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, obniżenie posadzki w pomieszczeniach, wymianę drzwi, wymianę i projekt nowych instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, sanitarnych, dostosowanie wejść do budynku dla niepełnosprawnych oraz projekt zagospodarowania terenu.