3 mln zł wsparcia na szkolnictwo zawodowe w Powiecie Nowosolskim

W Nowosolskim Domu Kultury odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego. Oprócz Starostów wszystkich lubuskich powiatów, podczas spotkania obecni byli również: Wicemarszałek Województwa Romuald Gawlik, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Drożak oraz Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Kamiński. Głównym tematem obrad był program planowany do realizacji w trybie pozakonkursowym dla całego województwa lubuskiego, zakładający doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak odczytał pismo, w którym proponuje uwzględnienie zmian w przedstawionym wcześniej podziale środków EFRR na szkolnictwo zawodowe. Dyrektor Katarzyna Drożak po uwzględnieniu zaproponowanych zmian, przedstawiła kwoty wsparcia dla poszczególnych podmiotów: lubuskich powiatów, miast i gmin. Powiat Nowosolski ma powody do zadowolenia, ponieważ na szkolnictwo zawodowe przyznano więcej pieniędzy niż zakładano na początku. Prawie 3 mln zł będzie można przeznaczyć na modernizację i doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowosolskie szkoły. Zmiany w kwotach dotyczyły również innych powiatów, a także miasta Zielona Góra. Starostowie zgodzili się na zaproponowane zmiany, za co podziękował Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak. Przedmiotem rozmów był również przedstawiony algorytm podziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym według wstępnego planu dla powiatu na najbliższe 6 lat przypada prawie 18 mln zł. Środki dedykowane będą na rozwój szkolnictwa zawodowego – staże, praktyki dla uczniów, doradztwo zawodowe, czy dokształcanie nauczycieli.
Na zakończenie wicemarszałek R. Gawlik podkreślił, jak ważne jest szkolnictwo zawodowe, a co za tym idzie jak ważne jest utrzymanie szkół w szkołach zawodowych wysokiego poziomu nauczania.