124 stypendia dla naszych uczniów

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy sportowe. W pierwszym semestrze stypendia trafią do 124 uczniów z sześciu szkół powiatowych.

W roku szkolnym 2019/2020 aż 88 uczniów szkół powiatowych otrzymało stypendia za wyniki w nauce, 31 za osiągnięcia sportowe, 5 stypendystów to laureaci konkursów i olimpiad.

W gronie stypendystów powiatu największą grupę stanowią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – w sumie 45 osób (25 – wyniki w nauce, 5 – osiągnięcia naukowe, 15 – sukcesy sportowe). Po 26 stypendystów mają ZSP nr 4 (22 – wyniki w nauce, 4 – osiągnięcia sportowe) i ZSP nr 5 (26 – wyniki w nauce). W CKZiU Elektryk stypendia otrzymało 18 uczniów (15 – wyniki w nauce, 3 – osiągnięcia sportowe). Stypendia przyznano także 8 sportowcom z SOSW i 1 z ZSP nr 2.