Rekrutacja do szkół 2019/2020

W tym roku o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych będą ubiegać się ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca  w szkołach.

Szkoły w Powiecie Nowosolskim są gotowe na przyjęcie podwójnego rocznika. W sumie we wszystkich placówkach przygotowano ponad 1 500 miejsc dla nowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół w Powiecie Nowosolskim na rok 2019/2020: