Przystosowana Aktywność Poznawcza – nauczyciele SOSW szkolą się

Warsztaty dla nauczycieli SOSWW dniach 9.12-10.12.2023 nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli brali udział w warsztatach – Przystosowana Aktywność Poznawcza- poszukiwanie form aktywności, które odpowiadają na potrzeby sensoryczne osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością .

Dzięki realizacji metody PAP uzyskuje się zmianę w funkcjonowaniu ucznia w sferach emocjonalnej, poznawczej i motorycznej. Jej efektem jest: wzrost aktywności, świadomość własnych działań, sprawstwo, przeżycie sukcesu, samodzielność i wyższa jakość życia podopiecznych. Podczas warsztatów omawiane były sposoby konstruowania indywidualnego programu zajęć – struktura i zasady formułowania celów.

Maciej Baraniewicz pedagoga, psychologia i terapeuty z wieloletnim doświadczeniem w edukacji i terapii dzieci ze złożoną niepełnosprawnościąWielkie podziękowania dla pana Macieja Baraniewicza pedagoga, psychologia i terapeuty z wieloletnim doświadczeniem w edukacji i terapii dzieci ze złożoną niepełnosprawnością za profesjonalnie przygotowanie szkolenia. Był to bardzo intensywny czas, świetnie i profesjonalnie przekazana wiedza i dużo dobrej energii.