Mundury i wyposażenie specjalistyczne dla uczniów OPW

Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową na wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w: Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli,  Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie w zestaw jednolitego ubioru oraz wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale w ZSP Nr 5 w Kożuchowie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 170.550,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej 136.440,00 zł oraz wkład własny Powiatu Nowosolskiego 34.110,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ

wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 170.550,00 zł

DOFINANSOWANIE 136.440,00 zł

WKŁAD WŁASNY POWIATU NOWOSOLSKIEGO 34.110,00 zł