Kiedy odbędzie się rekrutacja do szkół średnich?

Na tę informację ósmoklasiści i ich rodzice czekają z niecierpliwością. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej został przełożony termin egzaminów dla absolwentów podstawówek. Zmianie ulega również harmonogram naboru na rok szkolny 2020/2021.

Ogólniak, technikum czy branżówka? Którą szkołę w powiecie wybrać? Jaki kierunek da gwarancje zatrudnienia? To nie jedyne pytania, jakie w ostatnim czasie zadają sobie ósmoklasiści. Uczniowie i ich rodzice z niecierpliwością czekają na kolejne komunikaty dotyczące tegorocznych egzaminów oraz naboru do szkół. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce dotychczasowe terminy uległy zmianie.

Egzaminy w nowym terminie

Do 26 kwietnia zostały zamknięte żłobki, przedszkola oraz szkoły – rozporządzenie w tej sprawie Minister Edukacji Narodowej podpisał 10 kwietnia.

W ubiegłym tygodniu MEN ogłosił również, że w planowanym terminie nie odbędą się egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe  oraz egzaminy dla ósmoklasistów. Nowy termin tych egzaminów zostanie podany z 21-dniowym wyprzedzeniem.

MEN zdecyduje o rekrutacji

Zgodnie z rozporządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty rekrutacja do szkół średnich w Powiecie Nowosolskim na rok szkolny 2020/21 miała się rozpocząć 11 maja. Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych ma być przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ostatecznego harmonogramu naboru uczniów do liceów, techników i szkół branżowych jeszcze nie znamy.

Kierunki bez zmian

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski  podobnie jak w latach ubiegłych będzie przeprowadzona za pomocą systemu elektronicznego.

Nie zmienią się zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego kierunki naboru do sześciu powiatowych szkół: