Inwestycje w Spożywczaku i Kożuchowskiej Piątce? Czy jest szansa na dofinansowanie?

Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla obszarów popegeerowskich.

W ramach Programu, możliwość składania wniosków o dofinansowanie mają również powiaty. W dniu 26 lipca 2023 r. Powiat Nowosolski złożył dwa wnioski, które koncentrują się na modernizacji infrastruktury szkolnej. 
Pierwszy wniosek dotyczy „Modernizacji segmentu C – etap II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli ( Spożywczak). Wartość całkowita inwestycji to 875.000 zł.
Drugi złożony wniosek to „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie – budowa boiska wielofunkcyjnego”.
Wartość całkowita inwestycji 4.330.000 zł.
W obu przypadkach Powiat liczy na 98-procentowe dofinansowanie.