„Elektryk” na miarę XXI wieku

Powiat Nowosolski podpisał umowę z wykonawcą drugiego etapu przebudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. Po zakończeniu tej inwestycji, będziemy mieli jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie.

We wtorek Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę z firmą EL-SOL Instalacje Robert Szlachcikowski z Lubszy na realizację projektu „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli”. Bez wątpienia będzie to największa i najważniejsza inwestycja związana z oświatą w ostatnich latach.

Prace mają potrwać do czerwca 2020 roku. W ramach przebudowy w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego powstaną nowoczesne pracownie do nauki zawodu m. in. pracownie procesów produkcyjnych, miernictwa, materiałoznawstwa, eksploatacji energetyki oraz kompleks pracowni CNC. Zaplanowano również utworzenie ogródka energetycznego – energii odnawialnej. Gdy zakończą się prace będziemy mogli się pochwalić jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie lubuskim, a może nawet w kraju.

Realizacja tak dużej inwestycji (przypomnijmy jej wartość to 11 950 000 zł) nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie. Na modernizację szkoły Powiat pozyskał pieniądze z trzech źródeł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” oraz „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”.

Projekt „Przebudowa z nadbudową budynku szkoły CKZiU przy ul. Piłsudskiego 65 w Nowej Soli” to bardzo ważna inwestycja, ale jednocześnie bardzo wymagająca. Prace będą prowadzone w otoczeniu funkcjonujących instytucji – szkoły, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – dlatego kluczowe będzie ustalenie harmonogramu działań z wykonawcą.