Diagnoza z innej perspektywy

Szkoły to swoisty tygiel różnych środowisk, celów i światopoglądu. Biorąc to pod uwagę, pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, dla wzbogacenia materiału przygotowywanego na potrzeby diagnozy stanu edukacji powiatu nowosolskiego, postanowili poszerzyć spojrzenie na funkcjonowanie naszych placówek.

Praca warsztatowa w grupachW środę 26 maja zorganizowali kolejny warsztat. Tym razem UZ zaprosił w gościnne progi Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli przedstawicieli szkolnych rad rodziców, radnych, przewodniczącego powiatowej komisji edukacji oraz przedstawicieli pracowników administracji i obsługi szkół.

Z wykorzystaniem metody World Cafe uczestnicy, podzieleni na grupy, wskazywali najistotniejsze problemy szkół z ich perspektywy. Do najważniejszych zaliczono kwestie związane: ze starzejącą się kadrą pedagogiczną, z koniecznością zwiększenia zajęć rekreacyjnych dla uczniów kształcenia specjalnego oraz z problemami obciążenia administracji i obsługi szkół. W tak szerokim gronie szukano najlepszych rozwiązań.

Wnioski wypracowane przez uczestników warsztatu będą wykorzystane przy rekomendacjach kierunków działań strategicznego dokumentu pt. Polityka oświatowa Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026.