Powiatowe święto edukacji

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do podziękiowańW gościnnych murach LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli odbyły się dziś tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji. Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk Radny Powiatu Nowosolskiego wręczyli nagrody dyrektorom oraz wyróżniającym się nauczycielom placówek oświatowych Powiatu Nowosolskiego.

Wydarzenie z udziałem nauczycieli, dyrektorów oraz zaproszonych gości to okazja, aby podziękować pracownikom oświaty za ich codzienny trud i zaangażowanie.

Słowa podziękowania Zarząd Powiatu oraz dyrektorzy szkół skierowali także do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Bogumiły Sadowej.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie i nauczyciele LO.