12 mln na przebudowę! 2,5 mln zł na doposażenie pracowni! Zakończyła się inwestycja w CKZiU Elektryk

O takiej bazie dydaktycznej wiele szkół może tylko marzyć. Powiat Nowosolski zakończył przebudowę nowoczesne centrum kształcenia dla blisko 1 000 uczniów i 130 nauczycieli i pracowników CKZiU Elektryk. To kolejny etap ważniej dla przyszłości regionu inwestycji. 12 mln zł kosztowała przebudowa dawnych warsztatów zawodowych przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli. Dziś w tym miejscu znajduje się nowoczesne, doskonale wyposażone Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Nowej Soli – najnowocześniejsza szkoła województwa lubskiego!

   – Od kilku lat w powiecie nowosolskim stawiamy na szkolnictwo zawodowe. Naszym celem jest podnoszenie jakości kształcenia i rozwój infrastruktury. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy okres przygotowania dokumentacji technicznej oraz składania wniosków o dofinansowanie. W stu procentach udało się Starostwu pozyskać pieniądze z wszystkich możliwych w tym czasie źródeł finansowania – EFS, EFRR, INTEREG. Jednym z beneficjentów tych środków jest CKZiU Elektryk. Dzięki ponad 20 mln zł udało się zlokalizować największą szkołę w powiecie nowosolskim w jednym miejscu. Obok hali sportowej wykonaliśmy remont, modernizację, nadbudowę i doposażenie budynków szkoły przy ul. Kościuszki i Piłsudskiego, który kończy II etap inwestycji – mówi Wicestarosta Waldemar Wrześniak. – Do pełni szczęścia w ostatnim etapie pozostaje budowa przejścia, które połączy budynek przy ul. Kościuszki z halą sportową oraz zagospodarowanie terenów przyległych do budynku szkoły przy ul. Kościuszki – dodaje Wicestarosta.

PRACOWNIE XXI WIEKU

Doposażenie - obrabiarki CNC, ogródek energii odnawialnej Jednym z najważniejszych elementów inwestycji Powiatu Nowosolskiego jest stworzenie i doposażenie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu:

 • pracownia energetyczna – dedykowana uczniom klasy patronackiej Enea
 • kompleks pracowni CNC
 • pracownie informatyczne
 • pracownia budowlana
 • pracownia fotograficzno-reklamowa 
 • pracownia procesów produkcyjnych
 • pracownia miernictwa i materiałoznawstwa
 • ogródek energii odnawialnej

– W szkolnictwie zawodowym jest szczególnie ważne to, aby uczeń teoretyczne kształcenie w szkole odbywał na najlepszym sprzęcie i wykorzystywał narzędzia, z których później będzie korzystał podczas swojej pracy zawodowej u pracodawcy. Warto podkreślić, że na samo doposażenie Powiat Nowosolski wydał 2,5 mln zł. W tym dofinansowanie wynosił 2,1 mln zł – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

INWESTYCJA Z ZYSKIEM

Kolaż zdjęć - przebudowa cześci A i C budynku przy ul. PiłsudskiegoCo zyskują uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz pracodawcy?

– skumulowanie kształcenia zawodowego w jednym miejscu
– wyeliminowanie uciążliwego i niebezpiecznego przemieszczania się uczniów pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki, Piłsudskiego i Witosa
– zapewnienie odpowiednich standardów kształcenia dla uczniów oraz warunków pracy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych
– zagospodarowanie niewykorzystanych terenów i bazy dydaktycznej
– dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych
– lepsze przygotowanie zawodowe uczniów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

DOFINANSOWANIE

Kolaż zdjęć - kolejne etapy przebudowy patioNa modernizację szkoły Powiat Nowosolski pozyskał dofinansowanie z 3 źródeł:

 •  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie realizowane jest w ramach projektów „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim”, „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – doposażenie.