„Rowerem przez Powiat Nowosolski – polsko – niemieckie spotkanie młodzieży”

W dniu 22 września 2019 r. Powiat Nowosolski  wspólnie z partnerem projektu Oberstufenzentrum Oder-Spree Standort Palmnicken “Europaschule” z Fürstenwalde realizował projekt pn.: „Rowerem przez Powiat Nowosolski – polsko – niemieckie spotkanie młodzieży” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Celem projektu była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej, promocja turystyki na pograniczu polsko – niemieckim oraz pogłębienie wiedzy na temat wspólnych korzeni na pograniczu polsko – niemieckim poprzez aktywną rekreację.

 W ramach projektu młodzież z Polski i Niemiec wzięła udział w rajdzie rowerowym po Nowej Soli i okolicy w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim, gdzie podziwiała zarówno zabytki architektury jak i walory przyrodnicze powiatu.

Podczas trwania projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach rowerowych podczas których nabyła wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. konstrukcji roweru, serwisowania roweru, czyszczenia i smarowania, a także prawidłowego dbania o rower oraz uczyła się refleksu i techniki jazdy rowerem po nietypowych przeszkodach.

Projekt był formą promocji turystyki rowerowej, jako ekologicznej formy transportu na pograniczu polsko – brandenburskim.