Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży

W dniach 20-21.06.2015 r., w Bytomiu Odrzańskim oraz w Konotopie odbył się transgraniczny projekt pod nazwą „Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży”.

Projekt miał na celu integrację młodzieży polsko – niemieckiej poprzez wspólne zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W ramach spotkania trzydziestu uczestników z Polski i Niemiec wzięło udział w festynie drezynowym, który odbył się na wyłączonej z ruch stacji kolejowej Konotop. W trakcie imprezy uczestnicy brali udział w przejażdżkach drezyną, a także w zawodach o puchar Starosty Nowosolskiego. Impreza była otwarta dla wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-brandenburskiego.

W ramach projektu, w Bytomiu odrzańskim, uczestnicy wzięli udział w zajęciach nauki pływania kajakami oraz bezpiecznego poruszania się na wodzie.

W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w przyjacielskich regatach, dzięki którym uczyli się rywalizować ze sobą w duchu fair play.

Realizacja projektu przyczyniła się do niwelowania negatywnych skutków istnienia granicy.

logotyp