Rowerowo mi – po powiecie nowosolskim

W dniach od 22 do 23 września br. r. Powiat Nowosolski  wspólnie z partnerem projektu Oberstufenzentrum Oder-Spree Standort Palmnicken “Europaschule” z Fürstenwalde realizował projekt pn.: „Rowerowo mi – po powiecie nowosolskim” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Celem projektu była integracja młodzieży polskiej i niemieckiej, promocja turystyki na pograniczu polsko – niemieckim oraz pogłębienie wiedzy na temat wspólnych korzeni na pograniczu polsko – niemieckim poprzez aktywną rekreację.

 W ramach projektu młodzież z Polski i Niemiec wzięła udział w rajdzie rowerowym po Nowej Soli i okolicy w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim, gdzie podziwiała zarówno zabytki architektury jak i walory przyrodnicze powiatu.

Podczas trwania projektu młodzież uczestniczyła w kreatywnych warsztatach plastycznych tworzenia memów na temat Europejskiego Dnia bez Samochodu, które miały na celu promocję ekologicznej formy transportu. Poprzez udział w warsztatach dotyczących serwisowania rowerów, a także warsztatu pn. „Rowerem przez świat” młodzież nabyła wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. konstrukcji roweru, czyszczenia i smarowania, a także prawidłowego dbania o rower oraz uczyła się refleksu i techniki jazdy rowerem po nietypowych przeszkodach.

Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć jak rozwija się powiecie nowosolskim infrastruktura drogowa, pozwalająca rowerzystom poruszać się szybko, ekologicznie i bezpiecznie, z tej okazji zobaczyli powstającą ścieżkę rowerową na dawnej linii kolejowej nr 371 relacji Żagań – Wolsztyn.

Projekt był formą promocji turystyki rowerowej, jako ekologicznej formy transportu na pograniczu polsko – brandenburskim.