Seminarium parkowe w Siedlisku

 W sobotę, 22 kwietnia br. „Wzgórze Adelajdy” w Siedlisku wzbogaciło się o wiele nowych roślin. A wszystko dzięki odbywającemu się tam polsko-niemieckiemu seminarium parkowemu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Dziedzictwo Schönaichów – kultywowanie dawnych tradycji na pograniczu polsko-brandenburskim” realizowanego przez Powiat Nowosolski w partnerstwie ze Szkołą Języka i Kultury Dolnych Łużyc z Cottbus.
Uczestnicy spotkania postanowili zrobić coś pożytecznego i wspólnie uporządkowali teren wzgórza w Siedlisku, a potem nasadzili rośliny parkowe. Przy nasadzeniach brano pod uwagę koncepcję tworzenia sztuki ogrodowej i parkowej księcia Hermanna von Pückler-Muskau, który był projektantem parków w Bad-Muskau i Branitz.
Po seminarium polscy i niemieccy uczestnicy podążyli „Śladami romantycznego księcia” – ścieżką kulturową, dzięki której poznali dziedzictwo kulturowe miejscowości.
Zagospodarowanie „Wzgórza Adelajdy” jest jednym z etapów wdrażania Transgranicznej Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego Doliny Środkowej Odry z Wykorzystaniem Dziedzictwa Kulturowego Rodziny Schönaich i Pückler-Muskau. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.