Znowu remont na drodze pomiędzy Bytomiem Odrzańskim a Nowym Miasteczkiem. To będzie droga powiatowa

Rozpoczyna się remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 293 pomiędzy Bytomiem Odrzańskim a Nowym Miasteczkiem. Prace mają potrwać do końca maja. Zgodnie z zawartym w ubiegłym roku porozumieniem wyremontowaną drogę wojewódzką przejmie Powiat Nowosolski.

Remont drogi wojewódzkiej to jeden z etapów partnerskiego porozumienia pomiędzy Powiatem Nowosolskim, Województwem Lubuskim oraz Gminami Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. Zgodnie z jego założeniem Województwo miało zlecić remont i poszerzenie drogi nr 293, który właśnie trwa.

3 kilometry nowego pobocza

Zarząd Dróg Wojewódzkich już w ubiegłym roku zlecił remont pierwszego odcinka drogi nr 293 pomiędzy Bytomiem Odrzańskim a Nowym Miasteczkiem. Koszt tego zadania to ok. 600 tys. zł.

W tym roku wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 3,2 km. Prace związane z utwardzeniem i wyregulowaniem poboczy już się rozpoczęły. Wykona je Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Koszt tego zadania to ok. 640 tys. zł. Remont ma potrwać do końca maja.

Zamiana dróg

Zgodnie z przyjętym porozumieniem wyremontowaną drogę wojewódzką o długości ok. 8 km przejmie Powiat Nowosolski.

Z kolei gminy Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko przejmą 14 dróg, które w tej chwili zaliczane są do kategorii dróg powiatowych:

Bytom Odrzański: Ul. Andersa, Dworcowa, Głogowska, Kolejowa, Kościelna, Kożuchowska, Krzywoustego, Mickiewicza, Polna, Rynek (dwa odcinki: od Kościelnej do Kożuchowskiej oraz od Głogowskiej do Krzywoustego), Szeroka, droga nr 1030F Nowa Sól – Stara Wieś – Tarnów Bycki – Bycz;

Nowe Miasteczko: droga 1039F Konin – Szyba (odcinek ok. 3 km)

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań do zmiany kategorii dróg ma dojść w przyszłym roku.

…i kolejny remont

Kolejny etap partnerskich działań będzie polegał na wyremontowaniu przejętej przez powiat drogi wojewódzkiej. Powiat Nowosolski będzie się starał pozyskać na ten cel dotacje. Wkład własny potrzebny do realizacji zadania zapewni Gmina Bytom Odrzański.