Zakończył się remont drogi w Miłakowie

Największa powiatowa inwestycja drogowa w tym roku dobiega już końca. W ramach pierwszego etapu przebudowy prace objęły 1,6-kilometrowy odcinek drogi nr 1032F w Miłakowie.

Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po jednej stornie jest dwumetrowy chodnik, z którego bezpiecznie mogą korzystać piesi. Ponadto w ramach inwestycji wykonawca zajął się odwodnieniem oraz przebudową rowów. To główne założenia I etapu przebudowy drogi w Miłakowie.

Prace były realizowane na odcinku o długości 1,6 km. Koszt tego zadania to 5 297 362,53 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu Nowosolskiego (2 mln zł), wsparcia przekazanego przez Gminę Nowe Miasteczko (1 mln zł) oraz dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.