Za dwa tygodnie ruszy remont dachu sali gimnastycznej

W poniedziałek, 7 .09. br., Zarząd Powiatu podpisał umowę na remont dachu i stropu nad salą gimnastyczną „Nitek” przy ul. Wróblewskiego w Nowej Soli. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman ze Święciechowa i REMONDEK Sebastiana Gorczycy z Lipna.

Do ogłoszonego przez starostwo przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem wieżyczki umiejscowionej w kalenicy budynku nad salą gimnastyczną w Nowej Soli przy ul. Wróblewskiego 9”, przystąpiły trzy firmy. Wygrało Konsorcjum, które dało najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny, ofertę. Zadanie, którego wartość to 229 tys. zł, polegać będzie na remoncie stropu między salą gimnastyczną a poddaszem nieużytkowym oraz remoncie dachu, polegającym m.in. na całkowitej wymianie istniejącego pokrycia z dachówki, wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych, demontażu i wymianie rynien, rur spustowych, impregnacji więźby dachowej, założeniu folii dachowej, zamocowaniu nowej dachówki ceramicznej, wykonaniu obróbek blacharskich oraz montażu płotków dachowych.

Prace  rozpoczną się 21 września i potrwają ok. 1,5 miesiąca. Umowa przewiduje termin zakończenia robót do 20 listopada br., ale jak zapewnia wykonawca nowy dach powinien być gotowy już na koniec października.