Wzruszające pożegnanie Pani Skarbnik

Ewa Matyla Skarbnikiem Powiatu Nowosolskiego była przez 15 lat, pracowała z Zarządami czterech kadencji. Po ponad 50 latach pracy zawodowej postanowiła przejść na emeryturę. Na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego wieloletniego Skarbnika Powiatu żegnali Członkowie Zarządu i Radni obecnej kadencji, ale także poprzedni Starostowie, szefowie jednostek Powiatu oraz współpracownicy.

 Ewa Matyla w tym roku świętowała 50-lecie pracy zawodowej. Z samorządem lokalnym związana była od ponad ćwierć wieku – najpierw pracowała w Urzędzie Miasta w Nowej Soli, od 2006 roku pełniła funkcję Skarbnika Powiatu. W związku z przejściem Skarbnik Ewy Matyli na emeryturę decyzję o jej odwołaniu musiała podjąć Rada Powiatu.

– Jako skarbnik powiatu stanęłam po raz pierwszy 15 lat temu. Dziś staję przed Państwem po raz ostatni. 15 lat temu zobowiązałam się, że swoją wiedzę i umiejętności wykorzystam najlepiej, jak będzie to tylko możliwe dla dobra powiatowych finansów, że zawsze rzetelnie i prawdziwe będą wysoką Radę informować, jaki jest ich stan. Mam nadzieję, że w ocenie Państwa udało mi się to choć w części zrealizować – ze wzruszeniem mówiła na sesji Ewa Matyla. – W ostatnich dniach usłyszałam wiele miłych słów, ocen i podziękowań. Dziś również chciałabym rozpocząć od podziękowań. Dziękuje śp. Małgorzacie Lachowicz-Murawskiej oraz Staroście Józefowi Suszyńskiemu, którzy przekonali mnie, żebym kolejny raz zajęła się finansami samorządu. Dziękuję Staroście Waldemarowi Wrześniakowi i Staroście Iwonie Brzozowskiej, że podjęli decyzję i chęć współpracy ze mną – dodała.

Pani Skarbnik kierowała również słowa podziękowania do wszystkich osób, z którymi miała możliwość pracować na różnych etapach kariery zawodowej.

Współpracownicy Wydziału Finansów – Skarbnik sam nie działa, to cała machina, wszyscy pracownicy naszych jednostek powiatowych i starostwa powiatowego. Szczególnie dziękuję pracownikom wydziału finansowego, wielkie ukłony dla Pani Naczelnik Gabrieli Radziszewskiej i Głównego Specjalisty Doroty Bartkowiak – mówiła Ewa Matyla.

Po głosowaniu przyszedł czas na podziękowania skierowane do odchodzącej Skarbnik Powiatu.

– Trudno w paru słowach podziękować za wszystko, co wniosła Pani swoją pracą i zaangażowanie do naszego samorządu, ale w imieniu nasz wszystkich dziękuję za ten czas, za to, że w sposób rzetelny, profesjonalny pełniła Pani funkcję skarbnika, ale także za merytoryczne wsparcie zarządu w sprawach pozafinansowych. Dziękuję, że stworzyła dobry, silny i stabilny zespół Wydziału Finansów, który będzie podporą nowego skarbnika – mówiła Starosta Iwona Brzozowska.

Za wieloletnią współpracę samorządową Ewie Matyli na sesji dziękowali również członkowie zarządów IV kadencji Józef Suszyński, Barbara Wróblewska – Burmistrz Gminy Otyń, Andrzej Ziarek, obecny Zarząd i Radni Powiatu Nowosolskiego, przewodniczący Komisji Rady Powiatu, dyrektor nowosolskiego szpitala Bożena Osińska, dyrektorzy szkół Powiatu Nowosolskiego i jednostek oświatowych, Wójt Gminy Wiejskiej oraz najbliżsi współpracownicy z Wydziału Finansów.