Wytchnienie dla opiekunów. Nowy program Powiatu Nowosolskiego

„Opieka wytchnieniowa” to kolejny program Powiatu Nowosolskiego, dzięki któremu wparcie otrzymają osoby niepełnosprawne i ich rodziny z naszego powiatu.

Grupa ludzi w różnym wieku, w tym osoba niepełnosprawna na wózku pod parasolem z logiem powiatuProgram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany przez Powiat Nowosolski po raz pierwszy. Ten program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia poprzez doraźną, czasową przerwę w sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz podniesieniem swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

– Program ma zapewnić wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji lub dietetyki – wyjaśnia Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik. – W tym roku z opieki wytchnieniowej Powiatu Nowosolskiego skorzysta 14 osób – zapowiada.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.