Uczyli się, jak reprezentować swoje szkoły

Z inicjatywy Stowarzyszenia Radość, które działa przy SOSW w Nowej Soli, reprezentanci szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w warsztatach dedykowanych reprezentacjom szkolnych pocztów sztandarowych.

3 Międzyszkolne Warszaty Pocztów SztandarowychWarsztaty prowadzili przedstawiciele 10 Brygady Kalwarii Pancernej w Żaganiu, Powiatowej Komendy Policji w Nowej Soli i Państwowej Straży Pożarnej.

– Reprezentujecie swoje szkoły na różnych uroczystościach międzyszkolnych, państwowych i kościelnych. Mam nadzieję, że jest to dla Was ogromny zaszczyt. Cieszę się z Waszej obecności na warsztatach, bo dzięki temu możecie pełnić powierzoną funkcję z należytym szacunkiem i powagą – mówiła Starosta Iwona Brzozowska.

III Międzyszkolne Warsztaty Pocztów Sztandarowych odbyły się dzięki wsparciu Powiatu Nowosolskiego.