Trzy oddziały szpitala tymczasowo ograniczają przyjęcia pacjentów

EDIT: W nowosolskim szpitalu stwierdzono kolejne ogniska wirusa SARS-CoV-2. Tymczasowo przyjęcia nowych pacjentów ograniczają oddziały wewnętrzny, neurologiczny i udarowy nowosolskiej lecznicy.

Wg najnowszych informacji dyrekcji Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli wydłużone zostały terminy, w których ograniczone są przyjęcia nowych pacjentów na 3 oddziałach nowosolskiej lecznicy.

Do 29 stycznia 2021 roku szpital ogranicza przyjmowanie nowych pacjentów na oddział chorób wewnętrznych. Z kolei do 28 stycznia 2021 roku przyjęcia nowych pacjentów są ograniczone na oddziałach neurologicznym i udarowym.

Sytuacja spowodowana jest wykryciem ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2.