Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważna w każdym wieku. Seniorzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruchu drogowego (statystyki za 2022 r.: wypadki – 7 647, zabici – 590 i ranni – 5 365).

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów w całej Polsce w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej pod hasłem Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym.  W oparciu o zebrane doświadczenia z cykli spotkań,  został przygotowany folder, który można traktować, jak gotową instrukcję postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich organizacji działających na rzecz osób po 60 roku życia. 

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić? Pomoże w tym folder Postaw na bezpieczeństwo osób 60+! dostępny na stronie www.seniornadrodze.pl.