Seminarium geodetów w Powiecie Nowosolskim

Powiat Nowosolski był gospodarzem Seminarium Służb Geodezyjnych Województwa Lubuskiego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Przez dwa dni geodeci dyskutowali na temat zmian w prawie geodezyjnym, realizacji projektu Związku Powiatów Lubuskich oraz problemach związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

W dniach 23-24 maja w Pensjonacie Korona w Modrzycy spotkali się przedstawiciele służb geodezyjnych z całego województwa Uczestników wydarzenia przywitała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska oraz Geodeta Powiatowy Lesław Kuczyński.

Cykliczne seminaria służb geodezyjnych to okazja do wymiany doświadczeń oraz omówienia problemów, z którymi spotykają się geodeci w swojej pracy. Podczas seminarium w Nowej Soli rozmawiano m. in. o realizacji projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług”, zmianach w przepisach Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, funkcjonowaniu Wód Polskich oraz finansowaniu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej.