Rozbudowa ul. Ogrodowej w Gmina Bytom Odrzański potrwa do końca stycznia

Ul. Ogrodowa w Bytomiu OdrzańskimRealizowana w partnerstwie z Gminą Bytom Odrzański inwestycja powoli dobiega końca. Zakres zadania obejmował całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i chodników, a następnie budowę pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Rozbudowa obejmowała ok. 600 metrów drogi w granicach miejscowości.

Na realizację inwestycji Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny zapewniła Gmina.
Dobra, samorządowa współpraca z panem burmistrzem Jackiem Sauterem przyniosła efekt dla Mieszkańców tej części powiatu. Przed nami kolejne wspólne wyzwanie dotyczące kontynuacji tej inwestycji w stronę Królikowic. Powiat Nowosolski pozyskał na ten cel dofinansowanie i ogłosił postępowanie przetargowe.W tym przypadku jest to zadanie wieloletnie i jak w poprzednim wkład własny- zgodnie z partnerskim porozumieniem zapewnia gmina Bytom Odrzański – zapowiada Starosta Iwona Brzozowska.