Radni wybrali nowych członków zarządu

Na ostatniej sesji Rady Powiatu do porządku obrad wprowadzono uchwały o wyborze dwóch dodatkowych członków zarządu. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak zarekomendował na etatowego członka zarządu radną Łucję Wojewódzką, natomiast na nieetatowego Jolantę Wiśniewską – obecną wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Po głosowaniu okazało się, że większość radnych przystała na te propozycje. Zakres prac obu pań również został przedstawiony przez Starostę podczas sesji. W zakresie obowiązków Ł. Wojewódzkiej będzie nadzór nad pracą Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych powiatowi. Zadaniem obecnej radnej będzie stworzenie zakładu optymalizacji zawodowej. J. Wiśniewska zajmie się zdaniami związanymi m.in. ze służbą zdrowia, bo właśnie w tej dziedzinie ma spore doświadczenie zawodowe. Zarząd w pięcioosobowym składzie będzie sprawniej realizował liczne działania związane z rozwojem powiatu w zakresie spraw społecznych, modernizacji infrastruktury, oświaty oraz inwestycji drogowych.