Policjanci podsumowali 2023 rok

Odprawa roczna policji, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli, była okazją do podsumowania pracy policjantów za 2023 rok.

Komendant nowosolskiej policji podinspektor Izabela Cul omówiła stan bezpieczeństwa na terenie powiatu nowosolskiego. Informacje na temat działań profilaktycznych oraz prewencji przedstawił zastępca komendanta komisarz Łukasz Szymański.

W odprawie uczestniczyli m. in. funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele samorządów.
– Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować. Przedstawione dziś statystyki pozwalają sobie wyobrazić, ile działań realizujecie każdego dnia. Na tle województwa wypadamy dobrze. To bardzo cieszy, bo wiem, jak ważna dla naszych mieszańców jest kwestia bezpieczeństwa – podkreślała Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska

Głos zabrali także prokurator rejonowy Patryk Wilk oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli bryg. Tomasz Duber, którzy podkreślali ważny aspekt współpracy funkcjonariuszy oraz straży i prokuratury.