Pojedziemy nowym wiaduktem

Wiadukt na budowanej obwodnicy KonradowaFirma Budimex -wykonawca realizujący zadanie „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa…” ‎ informuje, że z ‎dniem 15 września 2023 r.  (piątek) planuje wprowadzić Stałą Organizację Ruchu. Ruch pojazdów zostanie puszczony po wiadukcie ‎nad linią kolejową nr 273 w ciągu drogi powiatowej DP nr 1050F. ‎

Stara droga relacji Zakęcie – Konradowo – Ługi będzie nieprzejezdna ze względu na planowaną likwidację przejazdów kolejowych.

Następnie od dnia 18 września 2023 r. wykonawca będzie zamykał przejazdy kolejowo-drogowe na linii ‎kolejowej nr 273 w km 135+753, km 135+529, km 134+546. Przypominamy, że w ramach inwestycji 3 przejazdy kolejowe będą zlikwidowane.‎