Na ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim prace trwają

W Bytomiu Odrzańskim trwają prace związane z rozbudową drogi powiatowej ul. Ogrodowej. Wykonawca położył pierwszą warstwę nawierzchni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Osiedlowej.

Inwestycja wciąż trwa. Zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem po zakończeniu prac energetycznych mieszkańcy zostaną podłączeni do nowej sieci (istniejący słup energetyczny zostanie zlikwidowany).
– Przypomnę, że inwestycja ta jest projektem partnerskim. Powiat pozyskał na ten cel środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a cały wkład własny zapewnia gmina Bytom Odrzański – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.