Mieszkaniec DPS nagrodzony w konkursie PFRON

Nagrodę laureatowi wręczył dyrektor lubuskiego oddziału PFRONPan Andrzej – mieszkaniec Domu Pmocy Społecznej w Kożuchowie odebrał nagrodę za udział w konkursie PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Pan Andrzej uczestniczył w etapie wojewódzkim ubiegłorocznej edycji konkursu. Jego praca pt. „Dopóki jest życie – jest nadzieja” zdobyła uznanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej złożonej z ekspertów Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i zajęła 3. miejsce w kategorii „Fotografia”.
Podczas wizyty w DPS dyrektor PFRON Oddział Lubuski Andrzej Gonia złożył również gratulacje pozostałym uczestnikom konkursu