Masz las? Musisz to wiedzieć

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dotycząca wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków.