Mamy powiatowego koronera

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych Medyk będzie świadczyło usługi koronerskie na terenie powiatu nowosolskiego. W Starostwie Powiatowym została podpisana umowa dotyczącą współpracy.

Podpisanie umowy z przedstawicielem Stowarzyszenia MedykW ramach umowy lekarze ze Stowarzyszenia Medyk będą świadczyli usługi związane ze stwierdzeniem zgonu, jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu, która jest podstawą do załatwienia formalności związanych z pochówkiem. Usługi te będą świadczone 7 dni w tygodniu.
Należy jednak podkreślić, że wezwanie kornera będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach np. przez funkcjonariuszy policji czy prokuraturę.
W pierwszej kolejności karty zgonu wystawiają lekarze POZ lub lekarze specjaliści, którzy zajmowali się pacjentem w czasie jego choroby. W przypadku braku kontaktu lub odmowy lekarza wzywany jest koroner.