Laury Edukacji Starosty Nowosolskiego

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak po raz pierwszy wręczył nauczycielom i pracownikom oświaty Laury Edukacji. Wyróżnienia miały miejsce podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które w tym roku odbyły się w CKZiU „Elektryk”. – Proszę potraktować to wyróżnienie jako wdzięczność za efekty waszej pracy, za każdy trudny dzień, za cierpliwość jaką okazujecie waszym uczniom – mówił o Laurach Edukacji Starosta.
Krzysztof Słapczyński z zielonogórskiej delegatury Kuratorium Oświaty zaznaczył, że jest pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób powiat zmienia na lepsze szkoły ponadgimnazjalne. Podczas uroczystości uczniowie „Elektryka” zaprezentowali ciekawy program artystyczny.

Osoby, które otrzymały Laur Edukacji oraz nagrodę:
– Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli: Beata Jasińska, Jacek Michałowicz;
– CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli: Grzegorz Königsberg, Agnieszka Damrat, Krzysztof Dębiczak, Katarzyna Gargasiewicz, Artur Niemiec, Włodzimierz Nowicki, Małgorzata Pietrzak, Joanna Roguska, Lesław Urbanowski;
– ZSP nr 2 w Nowej Soli: Wioletta Jamroszczyk, Dorota Jakowicz;
– ZSP nr 4 w Nowej Soli: Magdalena Kubów;
– ZSP nr 5 w Kożuchowie: Irena Szwarc, Aneta Łozińska, Dorota Szefler;
– SOSW w Nowej Soli: Jolanta Kaczkiełło – Ostrowska, Iwona Pawlikowska – Zielonka, Regina Agnieszka Smolin – Makuch, Anna Katarzyna Pigła, Sylwia Kondrat;
– PPP w Nowej Soli: Małgorzata Karimow, Maria Trętkiewicz

Osoby, które otrzymały Laur Edukacji:
– Wojciech Żurowski – dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie,
– Beata Hoffman – pracownik administracji CKZiU „Elektryk”,
– Bogumiła Sadowa, Bożena Zimna – Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych nowosolskiego Starostwa.
– Beata Stankiewicz – Komendant Środowiskowego Hufca Pracy