Kolejny krok samooceny metodą CAF

Siódmego lutego 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie zespołów samooceny ze Starostą Nowosolskim. Druga część spotkania obejmowała omówienie dotychczasowych prac oraz zarys następnych działań.

Starosta na spotkaniu przedstawił swoją wolę kontynuacji utrzymywania metody CAF2013.Zaznaczył równocześnie, że oczekuje wdrażania i utrzymywania tej metody w taki sposób, by nie była to tzw. „sztuka dla sztuki”, ale rzeczywiste wspomaganie zarządzania w organizacji. Również zobowiązał się do dalszego wspierania działań zespołów oceniających, a po zakończeniu tego etapu,  Zespołu CAF. Wspólnie ze Starostą, w ramach dyskusji, doszliśmy do wniosku, że niektóre przedsięwzięcia niezbędne do realizacji, a które są wynikiem realizacji CAF, niekoniecznie jesteśmy dobrze przeprowadzić siłami własnymi. Niektóre realizacje po prostu trzeba zlecać profesjonalistom. Takim sztandarowym przykładem okazały się niektóre ankiety.

 Niezależnie od tego spotkania koordynator CAF:

– złożył informację dla Zarządu w dniu 30 grudnia 2016 roku,                                                                           
– uczestniczył w posiedzeniu komisji wspólnych Rady Powiatu 24 stycznia 2017 roku,                                   
– Złożył informację na Radzie Powiatu 27 stycznia 2017 roku oraz odpowiadał na zadane pytania przez Radnych.

W dalszej części spotkania koordynator przedstawił wyniki prac zespołu uzyskane w toku wieloetapowej oceny prowadzonej pod nadzorem specjalisty zewnętrznego i dalej samodzielnie, zgodnie z kryteriami przyjętej metody. Zgodnie z zasadą 10-ciu kroków określił na jakim etapie prac się znajdujemy(zgodnie z tym jesteśmy na etapie 5 kroku). Omówiono w ramach dyskusji dotychczasowe prace i efekty uzyskane w wyniku tych prac. Określono, że na najbliższym spotkaniu zespołów, uzyskane w formie przedstawionej listy, „słabe strony” poddamy ocenie i punktacji w wyniku której powstanie wymagany dokument pod tytułem: „Sprawozdanie z samooceny”. Na podstawie tego przedstawimy w formie następnego dokumentu „Plan doskonalenia” do akceptacji Starosty. Efektem tego będą od dwóch, maksymalnie do czterech projektów do realizacji, których wykonanie powinno zniwelować słabe strony, których będą dotyczyć.

 

 

Koordynator CAF

Wiesław Piec