Kolejne kroki realizacji samooceny metodą CAF2013

Na początku października w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędą się warsztaty szkoleniowe, na których będą realizowane zadania drugiej fazy: krok: 3,4,5 z 10 kroków doskonalenia organizacji wg. Metody CAF. Realizacja tej metody to jednocześnie spełnienie wymagań ministra finansów dotyczących samooceny. Starostwo to wymaganie realizuje metodą CAF. Dlatego w obecnej chwili prace w zespole CAF są integralną częścią realizowanej kontroli zarządczej. Prace w zespole mają bardzo dobry walor poznawczy szczególnie dla młodych pracowników, gdyż można „obejrzeć organizację w całości” i poznać ją „od środka”.