Głośna próba syren alarmowych

28 czerwca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

–     ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.

–     odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Również dnia 28 czerwca br., w godzinach 16.00-20.00, przeprowadzony zostanie trening łączności w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego.