Dotacje na nowe busy i pomoce dydaktyczne

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podpisał umowę z PFRON na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pieniądze trafią m.in. do Nowej Soli, Gminy Otyń, SOSW oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Po raz kolejny Powiat Nowosolski przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w „Programie wyrównywania szans między regionami III”. Program ten ma na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku Zarząd podpisał umowę na realizację 4 projektów.

Busy dla niepełnosprawnych

Blisko 171 tys. zł to kwota dotacji pozyskana na zakup dwóch busów przystosowanych do przejazdu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach. W ramach współpracy z samorządami pieniądze te zostaną przekazane Gminie Otyń oraz Miastu Nowa Sól.

90 tys. zł dotacji otrzyma Nowa Sól, która zaplanowała zakup microbusu na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli z oddziałami integracyjnymi. Z kolei ok. 81 tys. zł to kwota dotacji na zakup samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Otyniu.

Kwota dotacji z PFRON pokryje 70% wartości zadań.

Wspieramy komunikację

Dotacje z PFRON trafią również do dwóch placówek Powiatu Nowosolskiego. Blisko 42 tys. zł otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli. Placówka przeznaczy dotację na zakup sprzętu i urządzeń wspomagających komunikację osób niepełnosprawnych, m. in. monitory interaktywne, tablety, Mówik Pro i Boardmaker & Speaking Dynamically Pro – oprogramowanie do komunikacji wspierającej i interaktywnej, wyposażenie stanowiska do diagnozy i terapii metodą Warnke.

5 tys. zł, które trafi do powiatowej poradni zostanie przeznaczone na zakup pomocy logopedycznych, wspierających rozwój komunikacji dzieci z zaburzeniami mowy.

Wysokość dotacji przekazana placówkom to 55% kwoty zadania.