Dostępne mieszkanie – wszystko o programie

logo programu dostępne mieszkanie PFRONOgraniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego? Masz mniej niż 65 lat? Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu Dostępne mieszkanie.

Osoba z niepełnosprawnością, która

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
  • złoży oświadczenie, wraz z fotografiami, o barierach architektonicznych w mieszkaniu uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz;
  • złoży oświadczenie o posiadaniu dokumentu prawnego do mieszkania na mocy prawa własności;
  • w momencie składania wniosku ma mniej niż 65 lat

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie budynku.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego.
PFRON publikuje na stronie internetowej kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w miejscu docelowego mieszkania: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

  • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
  • Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.
  • Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).