Dostępne mieszkanie – program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

PFRON “Dostępne Mieszkanie – Samodzielność – Aktywność – Mobilność” oferuje dofinansowania na zmiany mieszkania. Ma on na celu dopłatę do zmiany mieszkania na takie, które będzie pozbawione barier architektonicznych. Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które napotykają trudności związane z mieszkaniem we własnym domu z powodu istniejących barier architektonicznych.

Dotacje są przyznawane osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu, uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz które mają mniej niż 65 lat. Należy także złożyć oświadczenie oraz przedstawić odpowiednie fotografie, które będą stanowić dowód na istnienie barier architektonicznych uniemożliwiających samodzielne opuszczenie mieszkania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego. PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w miejscu docelowego mieszkania na stronie internetowej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia. Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.

Więcej informacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
67-100 Nowa Sól,
ul. Staszica 1A,
tel. 68 457 43 34,
e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl