Dofinansowanie na mieszkanie dla absolwenta

W ramach programu PFRON przygotowano działanie wsparcia dla absolwentów, którzy chcą rozpocząć samodzielne życie poprzez dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu. Program ten jest skierowany do absolwentów szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, lub szkoły wyższej, którzy w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę i rozpoczęli pracę lub obecnie poszukują zatrudnienia.

 

 

Aby skorzystać z dofinansowania, osoba taka musi złożyć wniosek o zamieszkiwaniu w miejscowości, w której znajduje się miejsce pracy.

Ważne jest również złożenie wniosku o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy. Istnieje również wymaganie posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu.

Dofinansowanie ma na celu pomóc w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat, aby umożliwić młodym absolwentom rozpoczęcie samodzielnego życia.
 
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.
• w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu
• w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu
• w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu
 

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.

Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.
Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.
Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 roku.
 
W celu zasięgnięcia więcej informacji skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli:
ul. Staszica 1A,
67-100 Nowa Sól,
tel. 68 457 43 34
e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl