Bezpłatne porady prawne udzielane są zdalnie

Starosta Nowosolski informuje mieszkańców, że w związku z nadal trwającym stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane będą zdalnie (telefonicznie) w godzinach trwania dyżuru w danym punkcie.

Informacja i zapisy na poradę we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30, tel. 790 227 119 oraz on-line w zakładce Zapisy na bezpłatne usługi na stronie Powiatu.

Porady nie są udzielane w dni ustawowo wolne od pracy.

Tabela z informacją o miejscach i terminach porad prawnych