ASF w Powiecie Nowosolskim. Kolejne gminy w niebieskiej strefie

W Dalkowie (gmina Gaworzyce) wykryto ASF u świń. W związku z tym Wojewoda Lubuski wydał 26 czerwca rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Trzy gminy z Powiatu Nowosolskiego znalazły się na obszarze zagrożonym. Co to oznacza?

Afrykański Pomór Świń to zagrożenie wciąż bardzo realne. Pod koniec ubiegłego roku chorobę wykryto u dzików na terenie powiatu nowosolskiego. Mamy już też pierwsze przypadki ASF w hodowli świń. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o ogniskach wykrytych w okolicach Leszna i w powiecie polkowickim. Mimo że wykryte przypadki dotyczą ościennych województw, restrykcje wprowadzone są również na terenie naszego powiatu.

Trzy gminy

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody z dnia 26 czerwca 2020 roku w powiecie nowosolskim obszar zagrożony wystąpieniem ASF u świń wyznaczono w trzech gminach:

a) w gminie Nowe Miasteczko miejscowości: Miłaków, Żuków;

b) w gminie Bytom Odrzański miejscowości: Bodzów, Bonów, Bycz, Bytom Odrzański, Drogomil, Kropiwnik, Małaszowice, Popowo, Sobolice, Wierzbnica;

c) w gminie Siedlisko miejscowość: Dębianka.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dla hodowców świń zostały przekazane podczas posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii, funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli gmin Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko.

Zakazy

Na wskazanym obszarze (tzw. strefa niebieska) zakazuje się:

  1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
  2. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 30 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 21 dni;
  3. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego;
  4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Nakazy
Na wskazanym obszarze (tzw. strefa niebieska) nakazuje się:

  1. oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby;
  3. niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
  4. oznakowanie dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.