Podziękowania dla pracowników socjalnych

Od pracowników socjalnych oczekuje się dużej wiedzy i wysokich kwalifikacji, ale przede wszystkim ogromnych pokładów życzliwości, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zrozumienia oraz nieustającego zaangażowania i pasji. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego pracownikom socjalnym powiatowych jednostek złożono podziękowania i gratulacje.

Listopadowa sesja Rady Powiatu Nowosolskiego rozpoczęła się w szczególnie uroczystej atmosferze. Na posiedzenie zostali zaproszeni pracownicy socjalni z Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Soli oraz Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli.

Dajecie nadzieję

Przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do podziękowania osobom, które są szczególnie zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi.

– W każdej z tej placówek praca jest inna, ale ma wspólny mianownik. Podejmujecie niesamowity trud, rozwiązujecie problemy ludzi, dajecie im nadzieję. Nie działacie szablonowo, ale kierujecie się empatią, życzliwością. Pomagacie innym żyć. Za to wszystko bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, Radnych oraz Zarządu. Nisko się kłaniam, dziękując za cały rok pracy, za wszystko co robicie – mówiła podczas sesji Starosta Iwona Brzozowska.

Nagrody i wyróżnienia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Nagrody Starosty Nowosolskiego otrzymali Małgorzata Żakowicz z Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, Ireneusz Drzewiecki z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie, Joanna Rośleń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, Izabela Oborska-Pacan z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Soli.

Gratulacje i podziękowania za profesjonalizm, zaangażowanie i trud włożony w szlachetną pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców Powiatu Nowosolskiego otrzymali również:

  • Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Hanna Piotrowska, Ewa Rakszewska, Jolanta Kochańska, Anna Jędraszak, Marzena Tracz, Wiesław Rozwód, Helena Kliks, Beata Grabarczyk, Danuta Wiśniewska, Sylwia Domerecka oraz Jolanta Szatkowska – dyrektor DPS w Kożuchowie

  • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie

Lidia Strep, Mariola Duda, Agnieszka Miszczak, Renata Czarnecka oraz Wojciech Żurowski Dyrektor COPOW w Kożuchowie

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Paulina Michalik, Joanna Korczak-Kozłowska, Krystyna Babirecka, Sylwia Rogozińska, Bernarda Michalak, Barbara Dominiak, Marian Tomys, Arleta Augustyniak oraz Aldona Porczyńska-Nalewajko Dyrektor PCPR w Nowej Soli

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Soli

Mariola Janiszewska Kierownik WTZ w Nowej Soli

  • Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli

Magda Lentowicz oraz Bożena Osińska Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli